Mahakal Bhasmarti Darshan Bhado 6 September 2017

Mahakal Bhasmarti Darshan Bhado 6 September 2017

Mahakal Bhasmarti Darshan Savan 5 August 2017

Mahakal Bhasmarti Darshan Savan 5 August 2017

Savan Mahakal Bhasmarti Darshan 26 July 2016.jpg Savan Mahakal Darshan 26 July 2016.jpg 2016, Avantika, bhasm aarti timing, Bhasmarti, july, july 2016, Jyoterling, Kshipra, Mahakal, Mahakaleshwar, Morning, Savan, Shringar, Ujjain, महाकालेश्वर, सावन, सोमवार