Mahakal Bhasmarti Mahashivratri Darshan 13 February 2018
Mahakal Morning Darshan Mahashivratri 13 February 2018
Mahakal Bhasmarti Afternoon Darshan 25 February 2017
Mahakal Bhasmarti Darshan Mahashivratri 24 February 2017