Mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 16 March 2018
Mahakal Evening Shringar Darshan 15 February 2018
Mahakal Bhasmarti Mahashivratri Darshan 13 February 2018
Mahakal Morning Darshan Mahashivratri 13 February 2018