savan mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 31 july 2016
Savan Mahakal Bhasmarti Darshan 30 July 2016.jpg
Savan Mahakal Bhasmarti Darshan 29 July 2016.jpg
Savan Mahakal Bhasmarti Darshan 28 July 2016
savan mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 27 july 2016
Savan Mahakal Bhasmarti Darshan 26 July 2016.jpg
Savan Mahakal Darshan 26 July 2016.jpg
2016, Avantika, bhasm aarti timing, Bhasmarti, july, july 2016, Jyoterling, Kshipra, Mahakal, Mahakaleshwar, Morning, Savan, Shringar, Ujjain, महाकालेश्वर, सावन, सोमवार
Savan Somvar Mahakal Bhasmarti Darshan 25 July 2016.jpg
Savan Mahakal Bhasmarti Darshan 24 July 2016