Mahakal Ujjain Morning Dugdh Abhishek Savan 30 July 2012

Mahakal Ujjain Morning Dugdh Abhishek Savan 30 July 2012
Shravan Last Somvar, श्रावण माह आखिरी सोमवार
ऊँ त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।